03.

ZOOMERS

 

Entén, sent, crea!

 

A través de tallers que posen el focus d’atenció en autors i/o moviments artístics, volem que nens i nenes aprenguin a descobrir les peculiaritats d’obres artístiques de qualsevol disciplina, època o moviment. Què aconsegueixen amb això? Entendre per reinterpretar, aprendre per crear.